Pontevalle ja Tahkolle seuratukea

28.4.2017

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt neljä miljoonaa euroa seuratukena liikunta- ja urheiluseuroille. Tukea myönnettiin 425 hankkeelle, joilla mahdollistetaan lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen liikuntaa.

Hyvinkään Tahkon ja Pontevan yhteishakemukselle myönnettiin 12000 euroa tukea. Seurojen tavoitteena on perustaa lisää yhteisiä matalan kynnyksen harrasteryhmiä aikuisille ja lapsille. Tämän on tarkoitus olla jatkoa syksyllä 2016 käynnistyneelle "Koris-Pesis monipuolisuusryhmälle(5-6v).

Lisätietoja: http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/seuratukena-4-miljoonaa-lasten-ja-nuorten-liikunnan-harrastusmahdollisuuksien-edistamiseen